De Europa in de Wereld website was het informatie- en communicatieplatform van de campagne van het NGO-EU Netwerk tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU in 2004. De site wordt derhalve niet meer geactualiseerd.

Het NGO-EU Netwerk, dat van 1975 tot 2007 bestaan heeft, was actief op het gebied van ontwikkeling in relatie met de EU en had tot doel het informeren van haar leden en het beinvloeden van het beleid van de EU-organisaties inzake ontwikkelingssamenwerking. Het NGO-EU Netwerk is in 2007 onder de noemer Platform Europa overgegaan naar Partos, de branchevereniging voor particuliere internationale samenwerking in Nederland. Voor meer informatie over het Platform Europa kunt u mailen naar info@partos.nl of bellen met het Partosbureau: +31(0)203209901.

Voor meer informatie over Nederlandse en Europese ontwikkelingssamenwerking en internationale betrekkingen kijk op   Euforic